Profesora: Mari Carmen López
Fechas y horarios:
5 de abril: 16 a 19 horas 
7 de abril: 16 a 18 horas
Lugar: Conservatorio elemental de Isla Cristina

 Mari Carmen López